Poolregels 8ball

.:.  Pool regels 8-BALL 

8-ball is een vorm van poolen die het meeste wordt gespeeld in het cafe. Deze wordt gespeeld met in totaal 16 ballen, 1 speelbal (de witte) en 15 genummerde ballen. De nummers 1 tot en met 7 noemen we de hele ballen, de nummers 9 tot en met 15 noemen we de halve ballen. De zwarte bal is de 8-ball. Het aantal spelers is in principe twee, maar het kan ook worden gespeeld in teams.

.:.  DOEL VAN HET SPEL 
De bedoeling van het spel is dat de ene speler de hele ballen wegspeelt en de andere speler de halve ballen. De 8-ball wordt als laatste weggespeeld en degene die daar uiteindelijk in slaagt heeft het spel gewonnen.

.:.  OPZETTEN VAN DE BALLEN
De ballen worden in een driehoek op tafel geplaatst met behulp van een rack. De 8-ball is de middelste van de drie ballen. de onderste rij heeft op de ene hoek een halve en op de andere hoek een hele bal. De rest wordt daar willekeurig omheen geplaatst.

.:.  DE BREAKSTOOT
Plaats de witte bal op of achter de (denkbeeldige) lijn waar de stip is. Een geldige breakstoot moet voldoen aan de volgende voorwaarden voordat deze officieel geldig is, en dus het spel kan worden hervat. Of een bal moet worden gepot ofwel minimaal 4 ballen moeten een band raken.

.:.  NA DE BREAK 
Als na de break een hele of halve (of beiden) gepot is, blijft men aan de beurt. Men mag nog steeds kiezen of men met de hele of de halve ballen speelt ongeacht welke bal er gepot is. Wordt er nu een bal gepot dan is de keus definitief. Wordt er geen bal gepot dan heeft de tegenstander nog steeds de keus tussen de hele of halve ballen. Indien bij de break de witte bal van tafel gespeeld wordt is de beurt voorbij. Alle genummerde ballen die eventueel van tafel gespeeld zijn blijven weg, uitgezonderd de 8-ball. Deze komt terug op de stip. Er is dan nog steeds een ‘open tafel’ (dat wil zeggen dat men nog steeds mag kiezen tussen heel of half).

Bij 8-ball moet men steeds melden welke bal in welke pocket moet gaan. Indien men de 8-ball pot en tevens de witte van tafel speelt heeft men het spel verloren. Ook het voortijdig potten van de 8-ball betekent verlies van het spel. Het maakt niet uit of een bal gepot wordt in een pocket wat eigenlijk niet ‘de bedoeling’ is, of juist wel. De speler is in beide gevallen nog een keer aan de beurt. De zogenaamde ‘lucky shot’ regel is een fabeltje, niet een officiële regel. De 8-ball (die als laatste gepot wordt) mag in elke willekeurige pocket gepot worden. Regels dat de 8-ball in de tegenovergestelde pocket als de laatste bal moet, zijn ‘kroeg-regels’ en niet de officiele. De winnaar van het spel mag opnieuw afstoten.

.:.  FOUTEN
Indien de witte bal van tafel gespeeld wordt, of er wordt een fout gemaakt, krijgt de tegenstander ‘ball in hand’.Hij mag de witte bal overal op tafel plaatsen (uitgezonderd na de break dan vanachter de lijn naar voren spelen). Het is een fout als men: een touche maakt (een bal aanraakt), een hele in plaats van een halve (of omgekeerd) raakt, als men na balcontact geen band raakt (geldt niet als er een bal gepot wordt). Als een speler zijn eigen bal pot en tevens een bal van de tegenstander is dit geen fout. Men blijft aan de beurt.

Wil je weten hoe 9 ball werkt, klik dan hier.